Sortbestämning

Ympning av fruktträd.

Sortbestämning av Äpple.

Ympning